El meu catàleg
0

17TA0624
AC ARQUEOLÓGICA BOLOMOR
L'ART PREHISTÒRIC

En esta activitat es mostren les diferents tècniques d'elaboració de pigments i de representació gràfica (pintura, gravat...) de l'art prehistòric, d'una manera didàctica i participativa.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults, Tots els públics
50
2

Rèpliques arqueològiques, pigments, etc.
Espai diàfan exterior o interior.
500 €
: BOLOMOR, ASOCIACIÓN CULTURAL
: Associació
647 707 391    
info@bolomor.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

07-06-2017 13:28:25

17TA0380
AC ARQUEOLÓGICA BOLOMOR
L'EVOLUCIÓ HUMANA, L'ORIGEN DEL FOC I LES EINES EN LA PREHISTÒRIA

L'activitat se centra en l'explicació de l'evolució humana des d'aspectes biològics i culturals, aprofundint d'una manera pràctica i participativa en com va aparèixer i va evolucionar la tecnologia lítica, des de l'origen fins al Paleolític Superior, la indústria òssia del Paleolític Superior, la tecnologia del foc i les tècniques de caça. L'explicació es recolza en materials didàctics de rèplica de fòssils humans, eines i armes de caça, com també en la demostració i realització en directe d'aquestes i la producció del foc.
Castellà, Valencià
1.3
Tots els públics
35
2

Rèpliques de cranis de diferents espècies, ferramentes lítiques i òssies. Materials per a encendre foc per percussió i fricció.
Espai obert o semicobert ampli.
400 €
: BOLOMOR, ASOCIACIÓN CULTURAL
: Associació
647 707 391    
info@bolomor.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

07-06-2017 13:29:37

17TA0201
ARAE
ARAE PATRIMONIO PARA NIÑOS
ASSALT AL CASTELL

Es faran xicotetes construccions defensives, explicant als participants els elements que les componen. Els més menuts experimentaran amb maquetes per a descobrir com treballaven els arquitectes de l'Edat Mitjana. Amb cartó farem coses increïbles.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
35
2

Caixes de cartó, cartolina, goma d'apegar de barra, llapis de colors, tisores, maquetes de construccions, plantilles per a fer castells.
Taules i cadires de grandària adaptada als participants. En principi es podria fer tant a interior com a exterior, depenent de la meteorologia i de l'època de l'any que es faça.
300 €
: ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN, SLP
: Societat
963 474 515     686 173 934
araekids@arae.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

20-02-2017 11:21:12

17TA0202
ARAE
ARAE PATRIMONIO PARA NIÑOS
BARRAQUES VALENCIANES

Una manera de conéixer les nostres riqueses culturals és observar i apreciar el paisatge de l'horta valenciana, on ens trobem unes construccions tan d'ací com són les barraques valencianes. A principi del segle XX les teníem en el marge de l'Albufera i en tota l'horta, on els pescadors vivien de l'anguila, l'arròs i la xufa, marcant l'economia. Hui en dia només uns originals són tots els exemples que perduren, d'ací la importància de conservar-les.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
30
2

Cartolina, goma d'apegar de barra, algeps, pintura de dits, llapis de colors, tisores, plantilles per a fer les parts de la barraca.
Taules i cadires de grandària adaptada a les edats. En principi es podria fer tant a interior com a exterior, depenent de la meteorologia i de l'època de l'any que es faça.
300 €
: ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN, SLP
: Societat
963 474 515     686 173 934
araekids@arae.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

07-03-2017 09:26:34

17TA0205
ARAE
ARAE PATRIMONIO PARA NIÑOS
COM SE SUBJECTA ESTA CASA?

Experimentem amb maquetes per a descobrir com treballaven els arquitectes de l'Edat Mitjana. Per mitjà de construccions de grans mides es comprendrà el funcionament bàsic de les mateixes experimentant les sensacions espacials. Es construiran des d'arcs i voltes, fins a espais habitables com a torres, palaus... Amb cartó farem coses increïbles.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO
40
2

Caixes de cartró de diverses grandàries, cinta adhesiva, paper, cola blanca de fuster.
Serà necessari un espai ampli per a poder desenrotllar l'activitat. Es podrà realitzar en interior i en exterior.
300 €
: ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN, SLP
: Societat
963 474 515     686 173 934
araekids@arae.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-03-2017 14:13:16

17TA0204
ARAE
ARAE PATRIMONIO PARA NIÑOS
CRIATURES I ANIMALS FANTÀSTICS

Retrobament amb els grifons i les criatures fantàstiques, els xiquets escolten les històries de les escultures que decoren les façanes dels edificis públics de la seua ciutat, coneixent els mites i arquetips. Els xiquets elaboraran, amb argila, la seua pròpia criatura fantàstica.
Castellà, Valencià
3
Infantil, Primària, ESO
40
2

Argila, pintura de dits, ferramentes de modelatge.
Taules i cadires de grandària adaptat als xiquets que de diverses edats van realitzant el taller. Es podria realitzar tant en interior com en exterior.
300 €
: ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN, SLP
: Societat
963 474 515     686 173 934
araekids@arae.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

16-02-2017 12:57:48

17TA0208
ARAE
ARAE PATRIMONIO PARA NIÑOS
ESCOLPINT LA PEDRA

¿Quin és l'edifici més antic de la nostra ciutat? ¿Com es va construir? ¿Quins materials es van utilitzar? ¿Quins eren els seus oficis? Experimentarem amb els materials constructius tradicionals, en este cas, la pedra. Coneixerem la materialitat de la pedra per mitjà de la talla en baix relleu d'una peça amb les ferramentes tradicionals, gúbies, maces.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO
30
2

Blocs de pedra calcària, ceres de colors, maces, gúbies i llimes metàl·liques.
Taules i cadires adaptades a les diverses edats. Tant en interior com en exterior, depenent de l'època de l'any en què es realitze.
460 €
: ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN, SLP
: Societat
963 474 515     686 173 934
araekids@arae.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

16-02-2017 12:57:19

17TA0206
ARAE
ARAE PATRIMONIO PARA NIÑOS
SOM ARQUEÒLEGS

A través d'una recreació d'una excavació arqueològica, presentarem la restauració de peces ceràmiques, descobrint el treball dels arqueòlegs i restaurant un recipient ceràmic. Es prendrà consciència sobre el valor del patrimoni historicoarqueològic, la importància de les restes materials i la possibilitat de reconstruir la vida de cultures passades i per tant, fer història.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO
40
2

Peces ceràmiques, pegament, paper, ceres i llapis de colors, caixes de plàstic de grans mides, arena de platja, pinzells, raquetes.
Espai ampli per a poder desenrotllar l'activitat, per les característiques de l'activitat, es recomana a l'exterior.
300 €
: ARAE PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN, SLP
: Societat
963 474 515     686 173 934
araekids@arae.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

16-02-2017 12:57:36

17TA0656
ARQ&VOLTA, PATRIMONI I SOCIETAT
EL CERAMISTA ÍBER

Com escrivien els íbers? com eren les seues lletres? i...com feien els atuells i els atuells de fang per a guardar el vi, l'aigua i el menjar?. A través d'aquest taller, ens acostarem a l'artesania en el món antic, a l'Edat del Ferro. A partir de la modelació en fang d'atuells i exvotos i de la seua posterior decoració pintada, tractarem d'entendre una mica millor les creences i les maneres de vida dels antics habitants de les nostres terres.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO
30
1

Llibret amb alfabet, formes ceràmiques, decoracions ibèriques i fotografies d'exvots trobats en excavacions arqueològiques. Argila, espàtules, pinzells, pigments naturals, gots i exvots de mostra, aigua.
Espai diàfan, cobert o no. Lavabo per a llavar-se les mans i els utensilis. Taules i cadires.
250 €
: MARTÍNEZ RUBIO, TRINIDAD
: Autònom
605 141 272     961 143 229
info@arquivoltaps.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

09-05-2017 10:21:02

17TA0658
ARQ&VOLTA, PATRIMONI I SOCIETAT
PINTANT LA PREHISTÒRIA

Durant tota la prehistòria, l'ésser humà va tenir en l'art rupestre la seua manera d'expressar-se i comunicar-se amb els altres. A través de les representacions d'animals i de figures humanes caçant, o ballant, pintades, esculpides o tallades podem, avui dia, acostar-nos a aquestes cultures antigues. En aquest taller, aprendrem què pintaven, com ho feien i tots els secrets ocults en les coves.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO
30
1

Làmines amb art rupestre, espàtules, pinzells, pigments naturals, petxines, aigua, paper continu, cartolina.
Espai diàfan, cobert o no. Lavabo per a llavar-se les mans i els utensilis. Taules i cadires.
250 €
: MARTÍNEZ RUBIO, TRINIDAD
: Autònom
605 141 272     961 143 229
info@arquivoltaps.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

09-05-2017 10:24:39

17TA0297
ARQUILECTURAS
ARQUILECTURES. CIUTATS DEL MÓN

Prendrem consciència de les dimensions del municipi i d'altres característiques que en conformen els diferents barris. Cada participant té una experiència diferent d'habitar, i és possible que molts observen la seua ciutat per primera vegada. Després d'una primera experiència de comprensió del lloc on vivim, viatjarem virtualment a altres grans urbs i dissenyarem una ciutat imaginària a partir de les diferents trames urbanes apreses al taller.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
30
2

Plànols A2 i A1 de la trama urbana. Tisores, pegament, blocs de fusta, suro, cartolines, cartó, adhesius, punxons, ceres, papers de colors, gomes i cintes.
Taules i cadires per als participants; espai cobert i tancat.
450 €
: ANDRÉS SALVADOR, SILVANA
: Autònom
656 663 298     607 815 987
info@arquilecturas.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

23-02-2017 13:37:07

17TA0296
ARQUILECTURAS
ARQUILECTURES. EL MEU MUNICIPI A LA COMARCA

Cada municipi on s'imparteix el taller està situat en una comarca amb unes característiques. Sobre un gran plànol de la comarca, ens situarem com a gegantes explorant els recorreguts entre els municipis, la distància al mar, etc. Després ens centrarem en el municipi, estudiem el seu plànol, i cada xiquet i xiqueta farà el seu habitatge per a situar-lo en el plànol, entenent que les condicions urbanístiques de cada barri varien i donen al poble una gran heterogeneïtat.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
25
2

Pancarta i plànols A3 i A2 de la trama urbana. Tisores, pegament, cartó, adhesius, punxons, ceres, papers de colors, gomes i cintes.
Taules i cadires per als participants; espai cobert i tancat.
500 €
: ANDRÉS SALVADOR, SILVANA
: Autònom
656 663 298     607 815 987
info@arquilecturas.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-03-2017 14:13:08

17TA0293
ARQUILECTURAS
ARQUILECTURES. EL MEU POBLE, LA MEUA CIUTAT

A partir del plànol del municipi, els participants exploraran la trama, convertits en gegants recorreran els carrers. Reconeixerem quins són els elements més importants. Després cada participant farà una edificació segons la normativa del lloc que limita el nombre d'altures, d'altura de cornisa, les illes de cases, entre altres condicionants urbanístics que variaran en funció del municipi en el qual ens trobem.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
30
2

Pancarta de 9 metres quadrats. Caixes, tisores, retoladors, pegament, cinta adhesiva, adhesius, cartó, fotocòpies.
Taules i cadires per als participants. Espai tancat.
450 €
: ANDRÉS SALVADOR, SILVANA
: Autònom
656 663 298     607 815 987
info@arquilecturas.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

23-02-2017 13:37:00

17TA0300
ARQUILECTURAS
ARQUILECTURES. GULLIVER I ALTRES GEGANTS

Coneixerem la secció àuria en elements de la pròpia naturalesa, així com l'Home de Vitruvi, de Leonardo da Vinci. Meditarem l'habitacle en el qual ens trobem i aprendrem què són escales. Posteriorment dibuixarem amb cinta adhesiva sobre el sòl de l'aula, a escala 1:2, la nostra cambra imaginària, usant el nostre cos com a unitat de mesura. La recorrerem com a gegants envaint l'espai: les portes, les finestres, etc.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
25
2

Es treballarà amb cinta mètrica, esquadra, tiralínies, blavet per al replanteig y cinta adhesiva de colors.
Espai cobert i preferiblement tancat.
380 €
: ANDRÉS SALVADOR, SILVANA
: Autònom
656 663 298     607 815 987
info@arquilecturas.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-03-2017 14:13:06

17TA0295
ARQUILECTURAS
ARQUILECTURES. LA UNITÉ DE LE CORBU

Aquesta vegada els arquilectors s'enfrontaran a un important repte, dissenyar un projecte d'habitatge col·lectiu a partir de la tipologia creada per Le Corbusier per a la Unité d'Habitation de Marsella. Són molts habitatges! Serà com una gran bresca d'abelles. Estudiarem els espais comuns, la circulació entre els habitatges i jugarem amb les diferents possibilitats de façana en introduir elements com el vol, la terrassa o balconada i el color.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
25
2

Caixes, tisores, pegament, blocs de fusta, suro, cartolines, adhesius, punxons, ceres i papers de colors.
Taules i cadires per als participants; espai cobert i tancat.
450 €
: ANDRÉS SALVADOR, SILVANA
: Autònom
656 663 298     607 815 987
info@arquilecturas.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

23-02-2017 13:37:03

17TA0438
CAMPANEROS ARTESANOS IBÉRICOS
CAMPANES: HISTÒRIA SONORA

D'una manera amena i divertida s'explica als assistents que les campanes han tingut un paper important i desconegut en la història. Els participants podran interpretar tocs històrics.
Castellà, Valencià
4
Tots els públics
35
2

Les campanes per a la realització del taller, i també fullets explicatius i material auxiliar.
Espai amb televisor.
300 €
: CAMPANEROS ARTESANOS IBÉRICOS, ASOCIACIÓN
: Associació
651 686 624     651 686 623
cai7072004@yahoo.es    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

06-10-2017 14:16:50

17TA0328
CRISTINA ESCRIVÀ MOSCARDÓ
DONES QUE VISITAREN VALÈNCIA AL SEGLE XX

Al segle XX es va iniciar el turisme massiu a Espanya. Molts d'eixos viatgers van ser dones que van despertar, a poc a poc, una ciutadania ancorada en el somni franquista. Algunes d'elles van ser intel·lectuals que van escriure sobre el nostre país. Periodistes, fotògrafes i fins i tot turistes modernes que van ajudar a entendre una altra realitat a les dones espanyoles, supeditades a l'imperant masclisme. Les platges valencianes van donar compte d'això.
Castellà, Valencià
2
Tots els públics
70
1

Presentació informàtica. Punt de llibre.
Equip informàtic audiovisual.
200 €
: ESCRIVA MOSCARDÓ, CRISTINA
: Autònom
963 842 289     657 365 708
cristina.escriva@uv.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

06-03-2017 13:50:21

17TA0326
CRISTINA ESCRIVÀ MOSCARDÓ
EDUCACIÓ OBRERA

El 1936 obrers i obreres van obtindre l'accés a l'educació. Veurem una pel·lícula del 1937 de la Filmoteca Espanyola, on els protagonistes són els alumnes obrers, els fills dels treballadors en la lluita per la cultura i pel progrés del país. La conquista de l'educació per la classe social treballadora. Un projecte no superat en l'actualitat.
Castellà, Valencià
2
Adults
75
1

Presentació informàtica i curt documental. Guia didàctica.
Equip informàtic audiovisual.
200 €
: ESCRIVA MOSCARDÓ, CRISTINA
: Autònom
963 842 289     657 365 708
cristina.escriva@uv.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

20-02-2017 11:20:43

17TA0325
CRISTINA ESCRIVÀ MOSCARDÓ
TRANSMISSIÓ DE LA HISTÒRIA

La vida quotidiana passada desfila per la memòria dels ciutadans i ciutadanes, repleta de noms, dates i dades que són història. Escoltant els nostres majors aprenem de la veu de les seues experiències fets que ens fan comprendre millor alguns dels successos del temps actual.
Castellà, Valencià
2
Tots els públics
75
1

Presentació informàtica i audiovisual. Punt de llibre.
Equip informàtic audiovisual.
200 €
: ESCRIVA MOSCARDÓ, CRISTINA
: Autònom
963 842 289     657 365 708
cristina.escriva@uv.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

20-02-2017 11:20:45

17TA0322
CRISTINA ESCRIVÀ MOSCARDÓ
VALÈNCIA AHIR I HUI

Mostrarem les imatges de la València de l'ahir fins a la seua evolució al segle XXI. Una realitat que n'ha transformat el paisatge, convertint València en referència de modernitat, però a costa de canvis que trenquen la quotidianitat del passat en els carrers i en el seu entorn més popular.
Castellà, Valencià
2
Tots els públics
75
1

Presentació informàtica i curt documental.
Equip informàtic audiovisual.
200 €
: ESCRIVA MOSCARDÓ, CRISTINA
: Autònom
963 842 289     657 365 708
cristina.escriva@uv.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-10-2017 14:06:59

17TA0219
CULTURAMA, SL
CULTURAMA SL
LA CÀPSULA DEL TEMPS

Al llarg de la història, l'art ha servit a molts éssers humans com una manera simbòlica de véncer la mort i el pas del temps. Proposem una activitat educativa i participativa on, a partir de la creació física d'una càpsula del temps, els participants podran conéixer diferents moviments artístics de diferents èpoques i alhora reflexionar sobre conceptes com la vida, la mort i el pas del temps.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
25
1

Càmera de fotos, ordinador, impressora i projector. Paper fotogràfic, caixetes de cartó, globus, folis, bolígrafs i cera.
Espai ampli, taules i cadires.
250 €
: CULTURAMA, SL
: Societat
963 799 473     615 550 477
info@culturama.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

06-03-2017 13:50:17

17TA0023
EN CLAU DE CONTE
EL JOC DE LA PREHISTÒRIA

S'hi farà un recorregut social i cronològic per la història dels nostres avantpassats. En aquesta aventura aprendrem les tècniques per a fer foc, ceràmica, eines de pedra i les pintures rupestres en cova, mentre anem apreciant els canvis que hi ha entre els xiquets d'ara i els que van nàixer fa milions d'anys.
Castellà, Valencià
5
Primària
20
2

Portátil, material generat pel docent, sílex, còdols de riu, malacofauna, teles, material de papereria.
Sala d'usos múltiples amb ordinador, projector, pantalla i accés a Internet. Consultar amb professional.
400 €
: EN CLAU DE CONTE, ASSOCIACIÓ CULTURAL
: Associació
691 210 095    
enclaudeconte@yahoo.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

07-03-2017 12:23:51

17TA0024
EN CLAU DE CONTE
HISTÒRIA DE LES DONES DE LA NOSTRA LOCALITAT

Amb aquest taller pretenem acostar-nos, mitjançant l'estudi didàctic i el debat col·lectiu, a una part de la història silenciada: la història de les dones, reivindicar-hi el seu paper i veure què ha sigut la seua evolució en les diferents societats i cultures. A partir d'aquesta investigació, els participants generaran un material específic sobre les dones rellevants de la localitat, que podrà servir de recurs per a altres propostes recolzades des de l'Ajuntament.
Castellà, Valencià
12
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
18
2

Portàtil, dossier per a participant, folis, bolígrafs, cartolines, material d'edició fotogràfica.
Sala d'usos múltiples amb ordinador, projector, pantalla i accés a Internet. Sala d'informàtica. Consultar amb professional.
580 €
: EN CLAU DE CONTE, ASSOCIACIÓ CULTURAL
: Associació
691 210 095    
enclaudeconte@yahoo.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

07-03-2017 12:25:47

17TA0050
ENTRALART INICIATIVAS CULTURALES
ELS DINERS PARLEN!

Coneixerem un poc d'història dels diners, estudiarem diferents exemples de monedes del passat i, per a finalitzar l'activitat, modelarem amb argila i un cospell la nostra moneda i ens la podrem endur a casa.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària
25
1

Làmines didàctiques i fotografies, argila, pintures, utensilis per a treballar l'argila, cartó.
Sala àmplia amb taules i cadires.
160 €
: DIDARTIS, SL
: Societat
652 912 161     963 321 931
entralart@hotmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

09-03-2017 09:27:10

17TA0048
ENTRALART INICIATIVAS CULTURALES
JUGANT A L'ARQUEOLOGIA

Ens convertirem en arqueòlegs i aprendrem com es treballa en una excavació arqueològica. Cada participant tindrà el seu propi descobriment i haurà de fer el procés següent: excavació, quadrícula i estratigrafia, alçament d'objectes trobats i interpretació del seu jaciment arqueològic.
Castellà, Valencià
2
Primària
20
1

Material didàctic, làmines i objectes. Eines d'excavació: pinzells, espàtules, recollidors, metre, corda, calaixos de fusta, paper mil·limetrat, llapis, regles, objectes de ceràmica, llapis de colors i divers material de papereria.
Taula i cadires.
180 €
: DIDARTIS, SL
: Societat
652 912 161     963 321 931
entralart@hotmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

10-02-2017 13:37:56

17TA0046
ENTRALART INICIATIVAS CULTURALES
MALETA DIDÀCTICA: EL LLIBRE I LA SEUA HISTÒRIA

¿Com haguera sigut la història humana sense llibres? De la mateixa manera que Internet ha transformat la vida de milers de milions de persones, en el passat ho va fer l'aparició de l'escriptura i de la impremta, és a dir, la producció de manuscrits i impresos. I, encara ara, continuem llegint llibres enquadernats i escrivint de vegades sobre trossos de paper.
Castellà, Valencià
2
Tots els públics
30
1

Portàtil, premsa de gravat i materials d'impressió, material didàctic, làmines i objectes, material de papereria: paper, pintures, etc.
Aula amb llum elèctrica, projector, taules i cadires.
180 €
: DIDARTIS, SL
: Societat
652 912 161     963 321 931
entralart@hotmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

09-03-2017 09:27:01

17TA0047
ENTRALART INICIATIVAS CULTURALES
PINTURA PREHISTÒRICA ELS COLORS DE LA PREHISTÒRIA

¡Serem com els homes del Paleolític aprenent sobre les pintures rupestres! Conéixer com s'obtenien antigament els colors i a usar-los per a representar animals i altres figures trobades en les coves són les activitats que farem en el taller.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària
25
1

Material didàctic, làmines i objectes, plaquetes de fang, pintura ocre, blanca i negra, burí.
Taules i cadires.
180 €
: DIDARTIS, SL
: Societat
652 912 161     963 321 931
entralart@hotmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

09-03-2017 09:27:06

17TA0045
ENTRALART INICIATIVAS CULTURALES
VIATGE PER LA HISTÒRIA DE LA MODA

La història de la moda comença amb l'aparició de l'Homo Sapiens que, en principi, es va cobrir de pells dels animals que caçava. El vestit és una necessitat bàsica. Des del seu origen el vestit tenia la funció de protegir del fred i de les inclemències del temps i, a més, una clara funció estètica i social.
Castellà, Valencià
2
Tots els públics
30
1

Portàtil, revistes antigues de moda, mostra de vestuari. Material didàctic: làmines, textos, fotografies, objectes; material de papereria: fitxa, paper, llapis i pintures.
Aula amb llum elèctrica, projector, taules i cadires.
180 €
: DIDARTIS, SL
: Societat
652 912 161     963 321 931
entralart@hotmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

09-03-2017 09:26:56

17TA0320
GIACIO
GABRIEL BENAVIDES ESCRIVÁ
DONES PIONERES ARTISTES EN LA LLUITA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

El taller busca la visualització de les dones en el món de l'art valencià. Artistes plàstiques que van ser pioneres en un món quasi exclusiu dels homes. El principi de la lluita per la igualtat de gènere.
Castellà, Valencià
2
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
25
1

Llapis de memòria amb el contingut del taller.
Ordinador amb sistema operatiu Windows XP o superior, pantalla i projector.
250 €
: CULTURAL INSTITUTO OBRERO
: Associació
963 842 289     657 365 708
institutobrero@ono.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-06-2017 14:07:12

17TA0321
GIACIO
GABRIEL BENAVIDES ESCRIVÁ
LA HISTÒRIA PARLADA

Ací es busca la reflexió dels participants, juntament amb l'entreteniment a través de la visualització de fragments de documentals, la força de la paraula en la veu dels nostres majors. Experiències que ajuden a conéixer el nostre present i les arrels del nostre passat.
Castellà, Valencià
2
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
25
1

Llapis de memòria amb el contingut del taller, material visual en format paper i dossier d'activitats.
Ordinador amb sistema operatiu Windows XP o superior, pantalla i projector amb àudio.
250 €
: CULTURAL INSTITUTO OBRERO
: Associació
963 842 289     657 365 708
institutobrero@ono.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-10-2017 14:06:57

17TA0319
GIACIO
GABRIEL BENAVIDES ESCRIVÁ
RUTA PELS VESTIGIS DE LA DICTADURA FRANQUISTA. RECORREGUT VIRTUAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Un recorregut virtual pels vestigis de la dictadura franquista a València. Llocs de repressió que no cal oblidar. La ruta estarà acompanyada per la música de l'època dels anys quaranta i cinquanta del segle XX.
Castellà, Valencià
2
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
1
1

Llapis de memòria amb el contingut del taller.
Ordinador amb sistema operatiu Windows XP o superior, pantalla i projector.
250 €
: CULTURAL INSTITUTO OBRERO
: Associació
963 842 289     657 365 708
institutobrero@ono.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-06-2017 14:07:11

17TA0318
GIACIO
GABRIEL BENAVIDES ESCRIVÁ
RUTA PER LA VALÈNCIA DELS ANYS 30 DEL SEGLO XX. RECORREGUT URBÀ VIRTUAL

El taller busca mostrar la València educadora en temps de la Segona República. Amb la pretensió d'aconseguir un taller didàctic a través de la música i la imatge, juntament amb les explicacions sobre la importància dels llocs, un patrimoni històric que narra la seua història sota l'òrbita del que va esdevenir en la dècada dels anys 1930.
Castellà, Valencià
2
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
25
1

Llapis de memòria amb el contingut del taller.
Ordinador amb sistema operatiu Windows XP o superior, pantalla i projector.
250 €
: CULTURAL INSTITUTO OBRERO
: Associació
963 842 289     657 365 708
institutobrero@ono.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

02-06-2017 14:07:09

17TA0069
IDEARI
AL RITME DE LA PREHISTÒRIA

La música és un fenomen universal i característic de les societats humanes. ¿Quins instruments s'utilitzaven en la prehistòria? ¿Per què s'utilitzarien? Experimentarem la música amb rèpliques, gràcies al registre arqueològic i les comparacions etnoarqueològiques. El cos seria el primer instrument i seguirem amb altres elaborats amb elements naturals (ossos, petxines, fusta, llavors) com els que tenim al taller.
Castellà, Valencià
1.3
Tots els públics
25
1

Rèpliques d'instruments prehistòrics i etnològics. Instruments de percussió. Làmines explicatives.
Taules i cadires per als participants.
210 €
: IDEARI, COOP V
: Societat
658 376 368     699 407 652
idearicoop@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

10-03-2017 10:45:13

17TA0068
IDEARI
CERÀMICA NEOLÍTICA: ELS PRIMERS CERAMISTES

L'activitat consisteix en aproximar-se a la terrisseria des dels orígens prehistòrics: el Neolític. Ens aproximarem a través d'aquests objectes a les formes de vida prehistòriques. En el taller se simula el procés d'elaboració de la ceràmica neolítica utilitzant els materials, tècniques de producció i decoracions i ajudant-nos de rèpliques.
Castellà, Valencià
13
Tots els públics
25
1

Rèpliques de material neolític. Làmines explicatives. Argila i material per a la decoració.
Taules. Punt d'aigua.
210 €
: IDEARI, COOP V
: Societat
658 376 368     699 407 652
idearicoop@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

10-03-2017 10:45:11

17TA0070
IDEARI
EL FOC A LA PREHISTÒRIA

A través de rèpliques de material prehistòric i l'activitat pràctica es donarà a conéixer al públic, les formes de vida de les societats prehistòriques i les tècniques d'obtenció del foc. Els participants experimentaran les dues tècniques prehistòriques amb l'objectiu d'encendre'l al taller. S'aprofundirà en el canvi que va significar per a la vida humana: quines funcions va tindre tant per a fer mes confortable la quotidianitat com pel seu paper socialitzador.
Castellà, Valencià
1.3
Tots els públics
25
1

Rèpliques de material lític. Rèpliques d'art paleolític. Elements d'encendre foc per percussió. Llàntia. Equips de fusta.
Espai diàfan interior o exterior.
210 €
: IDEARI, COOP V
: Societat
658 376 368     699 407 652
idearicoop@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

21-09-2017 11:52:19

17TA0072
IDEARI
L'ADORN EN LA PREHISTÒRIA

Els participants s'acosten a les societats del Paleolític Superior i del Neolític mitjançant les seues expressions artístiques. Amb l'ajuda de rèpliques i comparacions etnoarqueològiques es coneixen les tècniques i els materials d'elaboració de la vestimenta, l'ornamentació i la decoració. Finalment, els assistents fan un adorn imitant els materials i les tècniques prehistòriques.
Castellà, Valencià
1.3
Tots els públics
25
1

Làmines explicatives. Reproduccions de decoracions i performadors històrics. Denes de diferents materials.
Taules i cadires per als participants.
210 €
: IDEARI, COOP V
: Societat
658 376 368     699 407 652
idearicoop@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

10-03-2017 10:45:15

17TA0071
IDEARI
L'ART A LES CAVERNES: INSTANTÀNIES DEL PASSAT

Els participants coneixeran l'aparició de l'art prehistòric, el seu desenvolupament, les tècniques i la contextualització. L'activitat està acompanyada per rèpliques de material prehistòric i fitxes que expliquen l'origen de l'art prehistòric i els exemples més significatius, així com les diferències entre l'art moble i l'art rupestre. Al taller, el públic podrà experimentar les tècniques de pintura i gravat de l'art prehistòric.
Castellà, Valencià
1.3
Tots els públics
25
1

Plantilles amb il·lustracions d'art paleolític. Rèpliques d'art prehistòric. Burins, ocres, pinzells i suports.
Taules i cadires per als participants.
210 €
: IDEARI, COOP V
: Societat
658 376 368     699 407 652
idearicoop@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

06-03-2017 13:28:31

17TA0073
IDEARI
QUI TÉ PANSA, TÉ DANÇA. TALLER SOBRE RIURAUS

A través d'imatges, fitxes i materials, el públic coneixerà els cultius de la zona segons l'època de l'any, els treballs i les eines dels llauradors, paraules, refranys i endevinalles. Es focalitzarà en el cultiu del raïm, donant a conéixer l'arquitectura vinculada i l'obtenció de la pansa. Els assistents, a través del joc, descobriran les formes de treballar la terra i elaboraran una maqueta d'un riurau utilitzant material proporcionat i reciclat.
Castellà, Valencià
1.3
Primària
25
2

Ordinador i projector. Maqueta d'un riurau. Cartolina, tisores, cartó, colors, canyes.
Taules i cadires per als participants.
250 €
: IDEARI, COOP V
: Societat
658 376 368     699 407 652
idearicoop@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

06-03-2017 13:28:34

17TA0653
PILAR HIGÓN ROBA A L'ANTIGA
MOSTRA D'INDUMENTÀRIA DE ROBA A L'ANTIGA

Roba a l'antiga fa una aposta diferent, basada en les fonts antigues i no en les tendències de moda actuals. No farem per tant una passarel.la per marcar tendències. Per això, a més d'explicar la roba dels models, acompanyarem les nostres paraules amb cites d'alguns escriptors del segle XVIII i XIX, com ara l'erudit Cavanilles o el cronista Pedro Sucías. També emprarem les paraules de Vicent Ferrandis, pioner en la investigació del tema, o sentirem les referències a la roba dins de la poesia popular.
Valencià
1
Tots els públics
1.000
1

Expositors de Roba, audio de La Mostra, teixits i atrezzo.
Locals tals com teatres, sales de expocicions etc.
1.700 €
: HIGÓN AUÑÓN, PILAR
: Autònom
653 279 967     651 338 315
ketopili@gmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

11-05-2017 13:21:26

17TA0251
GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21
REED 21
EL GENI INVISIBLE HISTÒRIA DE LA DONA ARTISTA

Donar a conéixer i reflexionar sobre el paper de la dona en l'art al llarg de la història des de la igualtat de gèneres, partint del Renaixement als nostres dies i com la seua aportació ha contribuït decisivament en la història de l'art.
Castellà, Valencià
2
Batxillerat o cicle formatiu, Adults
30
1

Un ordinador amb el programa PowerPoint, folis, bolígrafs.
Aula o sala preparada per a fer una presentació amb PowerPoint.
200 €
: GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21, SL
: Societat
961 731 456     666 574 266
josemartinez@reed21.net    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=HISTÒRIA&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

10-02-2017 11:07:44