El meu catàleg
0

17TA0168
ÁNGELES LUZ TERUEL
RESTAURACIÓ DE MOBLES ANTICS, QUADRES I OBJECTES DE FUSTA

Curs orientat a l'adquisició de tècniques de restauració, decoració i pictòriques per a crear obres personalitzades de peces de fusta com ara mobles antics, quadros, figures i objectes diversos de fusta.
Castellà
30
Adults
15
1

Ferramentes adequades al treball a realitzar, pinzells, agulles i xeringues, guants de làtex.
Espai indiferent, ràdio CD, CD de música.
1.500 €
: LUZ TERUEL, ÁNGELES
: Autònom
645 696 188     963 226 932
victormcs_6062@hotmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

16-02-2017 12:57:16

17TA0390
MARÍA CRUZ GUERRERO IGOA
RESTAURACIÓ DE MOBLES I OBJECTES / PINTURES DECORATIVES

Aprenentatge de la restauració de mobles i objectes i de tècniques i aplicacions de pintures decoratives sobre mobles i objectes. Este curs abasta diferents nivells d'alumnat: d'iniciació per a alumnes nous i de perfeccionament per a alumnes que hagen realitzat cursos anteriorment. Un aprenentatge complet pel que fa a neteja, tractament de corc, acabats diversos i pintures decoratives. Les classes són totalment personalitzades i pràctiques amb mobles i objectes de cada alumne.
Castellà
10
Batxillerat o cicle formatiu, Adults
12
1

Ferramentes manuals.
Taula per a treballar, aigua corrent, pica.
600 €
: GUERRERO IGOA, MARÍA CRUZ
: Autònom
961 445 733     606 348 940
maricruzgi@gmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

02-10-2017 14:06:11

17TA0488
MARTÍN CIVERA LÓPEZ
RESTAURACIÓ DE MOBLES

Si tens algun moble vell per casa, este és el teu taller. Restaurarem sent fidels al moble, però també pintarem, inventarem i transformarem mobles vells en verdaderes obres d'art.
Castellà, Valencià
6
Batxillerat o cicle formatiu, Adults
15
1

Els materials i les ferramentes necessaris per a restaurar.
Sala àmplia amb cadires per als assistents i taules per a poder trabajar
480 €
: CIVERA LÓPEZ, MARTÍN
: Autònom
652 047 954     665 249 848
martinciv@hotmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

16-02-2017 10:02:50

17TA0313
SEVECO COOP. V.
ÈTICA EN RESTAURACIÓ-PROJECTE DE REHABILITACIÓ (NIVELL 1)

Adquirix els principis bàsics i ètics pels quals es regix la restauració dels béns culturals, amb fitxa-estudi previ a la iniciació d'un projecte de rehabilitació o intervenció en fusta posada en obra i, així, evitar complicacions i valorar-ne millor la viabilitat. Vegeu "Nivell II - Sobre fustes, identificació....", "Nivell III - Restauració de fusta", "Taller de reixeta cosida" i "Taller seients de bova" i "Expo. mobles per a seure".
Castellà, Valencià
4
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
30
1

Material didàctic, fitxes, presentació en PowerPoint.
Local amb cadires i pissarra a ser posible, ben il·luminat amb projector per a connexió a PC portàtil amb pantalla.
250 €
: SEVECOM, COOP. V.
: Societat
962 432 431     676 270 527
seveco10@hotmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

06-03-2017 13:08:12

17TA0310
SEVECO COOP. V.
POLIMENT FRANCÉS ENVERNISSAT SOBRE FUSTA

Tècnica ancestral d'herència xinesa, introduïda a Europa en el segle XVIII. Brillant, molt apreciada i ecològica. Procés simple i al mateix temps complex. Vegeu "Nivell I- ètica en la restauració...", "Nivell II - Sobre fustes, identificació, patologies i...", "Nivell III - Restauració de fusta", "Taller de reixeta cosida", "Taller seients de bova" i "Expo. mobles per a seure".
Castellà, Valencià
3
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
12
3

Suports, matèria primera per a la realització del vernís i accessoris.
Local ben il·luminat amb taules.
200 €
: SEVECOM, COOP. V.
: Societat
962 432 431     676 270 527
seveco10@hotmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

06-03-2017 13:09:04

17TA0316
SEVECO COOP. V.
REIXETA COSIDA: ANTECEDENTS HISTÒRICS, TÈCNIQUES I ELABORACIÓ

Coneix els antecedents històrics d'un dels oficis artesanals en via de desaparéixer, matèria primera, manipulació i les distintes tècniques. Confecciona o repara seient o respatler d'una cadira, un butaca o una engrunsadora de reixeta, amb el mètode tradicional que el distingix de l'industrialitzat. Vegeu "Nivell I- ètica en la restauració...", "Nivell II - Sobre fustes, identificació....", "Nivell III - Restauració de fusta", "Taller seients de bova" i "Expo. mobles per a seure".
Castellà, Valencià
20
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
20
1

Mostres i fotografies, reixeta de canya en brut, joncs, alicates, punxons i tisores. Altres: consultar amb el docent.
Local amb cadires i pissarra si és possible, ben il·lumniat.
975 €
: SEVECOM, COOP. V.
: Societat
962 432 431     676 270 527
seveco10@hotmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

06-03-2017 13:07:55

17TA0315
SEVECO COOP. V.
RESTAURACIÓ DE FUSTA (NIVELL 3)

Pràctica de les bones maneres, per a poder valorar les nostres i altres intervencions, també les nostres limitacions. Iniciació a la restauració de fusta en general (mobles, portes i altres objectes) . Metodologia aplicable a cada cas. Restauracions amb materials eco, cultura del natural i no tòxic. Vegeu altres propostes.
Castellà, Valencià
30
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
15
1

Goma laca, oli de llinosa, decapant, plana d'acer, alcohols, white spirit, aigua oxigenada 110 vol., massilla epoxi, entre altres, i totes les ferramentes necessàries. Altres: consultar amb el professional.
Local adequat a l'activitat, ben ventilat, aigua corrent i ben il·luminat, proveït de cadires, taules i pissarra, si és possible.
1.300 €
: SEVECOM, COOP. V.
: Societat
962 432 431     676 270 527
seveco10@hotmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

09-03-2017 13:23:57

17TA0314
SEVECO COOP. V.
RESTAURACIÓ DE FUSTA, IDENTIFICACIÓ, PATOLOGIES I DESINFECCIÓ (NIVELL 2)

Agents patògens de la fusta: biòtics (fongs, corcó, tèrmits...) i abiòtics (atmosfèrics, mecànics, químics...), coneixements bàsics per a la seua prevenció i curació.Veure "Nivell I- ètica en la restauració...", "Nivell III - Restauració de fusta", "Taller de reixeta cosida" i "Taller seients de bova" i "Expo. mobles per a seure".
Castellà, Valencià
4
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
15
1

Mostrari de fustes, espècimens, fotografies, llibres, etc., i fotocòpies. Presentació en PowerPoint i portàtil.
Local amb cadires i pissara a ser posible, ben il·luminat amb projector per a connexió a PC portàtil amb pantalla.
250 €
: SEVECOM, COOP. V.
: Societat
962 432 431     676 270 527
seveco10@hotmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?len=va&modalidad=TALLERS DIDÀCTICS&estilo=RESTAURACIÓ&year=2017

TALLERS DIDÀCTICS  RESTAURACIÓ

06-03-2017 13:08:08