El meu catàleg
0

17TA0624
AC ARQUEOLÓGICA BOLOMOR
L'ART PREHISTÒRIC

En esta activitat es mostren les diferents tècniques d'elaboració de pigments i de representació gràfica (pintura, gravat...) de l'art prehistòric, d'una manera didàctica i participativa.
Castellà, Valencià
2
Infantil, Primària, ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults, Tots els públics
50
2

Rèpliques arqueològiques, pigments, etc.
Espai diàfan exterior o interior.
500 €
: BOLOMOR, ASOCIACIÓN CULTURAL
: Associació
647 707 391    
info@bolomor.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2017&len=va&grupoID=1320

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

07-06-2017 13:28:25





17TA0380
AC ARQUEOLÓGICA BOLOMOR
L'EVOLUCIÓ HUMANA, L'ORIGEN DEL FOC I LES EINES EN LA PREHISTÒRIA

L'activitat se centra en l'explicació de l'evolució humana des d'aspectes biològics i culturals, aprofundint d'una manera pràctica i participativa en com va aparèixer i va evolucionar la tecnologia lítica, des de l'origen fins al Paleolític Superior, la indústria òssia del Paleolític Superior, la tecnologia del foc i les tècniques de caça. L'explicació es recolza en materials didàctics de rèplica de fòssils humans, eines i armes de caça, com també en la demostració i realització en directe d'aquestes i la producció del foc.
Castellà, Valencià
1.3
Tots els públics
35
2

Rèpliques de cranis de diferents espècies, ferramentes lítiques i òssies. Materials per a encendre foc per percussió i fricció.
Espai obert o semicobert ampli.
400 €
: BOLOMOR, ASOCIACIÓN CULTURAL
: Associació
647 707 391    
info@bolomor.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2017&len=va&grupoID=1320

TALLERS DIDÀCTICS  HISTÒRIA

07-06-2017 13:29:37