El meu catàleg
0

18TA0259
XERRA TORRES
FICCIÓ PER AL POBLE

El nostre objectiu és l'alfabetització audiovisual mitjançant la realització d'una obra de ficció al vostre poble. Els assistents s'encarregaran de la part més creativa i l'equip docent proporcionarà els coneixements i les eines que necessiten.
Castellà, Valencià
18
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
15
1

Càmera, micròfon, trípode, gravadora, torxes...
Un aula amb una pantalla, posteriorment ens translladaríem a les localitzacions del poble.
912 €
: TORRES PALAU, JOSÉ RAMÓN
: Autònom
654 866 548    
xerratorres@gmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2018&len=va&grupoID=1680

TALLERS DIDÀCTICS  AUDIOVISUALS

14-02-2018 17:44:59