El meu catàleg
0

18TR0076
CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SANTA MARIA
ALBADES I

Vestits amb indumentaria de l'horta valenciana, fem el cant improvisat, viu i ple de sentiment que aplega al cor del valencià i emociona a tot espectador. És açò el que ens dona identitat i valor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
5
2
Indiferent
No
Si
150
900 €
: CANT VALENCIÀ PUIG SANTA MARIA
: Associació
660 813 865    
tradicionsvalencianes@gmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2018&len=va&grupoID=952

TRADICIONS  CANT D'ESTIL / ALBADES

29-01-2018 13:00:12