El meu catàleg
0

20AE0043
ELCOSHOW
PÀNIC ESCÈNIC
AMANT A SOU

Sisi és una pintora rica que està divorciada deu anys, i en els deu anys no s'ha gitat amb cap home. Pel seu aniversari, la seua millor amiga decidix regalar-li una cosa molt especial. Jaume és un home que s'acaba de divorciar, ha perdut el treball i després d'uns mesos comença a estar desesperat. Aleshores, un amic li oferix un treball de prostitut... La trobada entre ambdós, amb la por a ser descoberts, donarà encant a esta comèdia amb final inesperat...

JULIE DE GRANDY
JOSÉ DAVID BADIA VALIENTE
JOSÉ DAVID BADIA VALIENTE
Castellà, Valencià
Adult
80
2013

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
2
2
Indiferent
Preferible ciclorama i projector.
8,00 m.
6,00 m.
1.200 €
2.100 €
2.100 €
: ELCOVAL BUSINESS, SL
: Societat
963 344 890     639 028 028
info@elcoshow.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1023

ARTS ESCÈNIQUES  TEATRE D'ADULTS

15-05-2020 20:45:58