El meu catàleg
0

20TR0033
CARMELO MARTÍNEZ
PEP BOTIFARRA
ROMANÇOS DE CEGO

En l'espectacle s'escenifica la tasca dels cecs, que difonien notícies i successos als carrers i les places dels pobles, per mitjà de romanços i cançons.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
PEP BOTIFARRA
PEP BOTIFARRA
2
Indiferent
No
Si
10,00 m.
6,00 m.
70
1.100 €
: MARTÍNEZ VILA, JOSÉ CARMELO
: Autònom

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=326

TRADICIONS  CANT D'ESTIL / ALBADES

18-09-2020 22:28:28