El meu catàleg
0

19AE0002
PRUEBA SARC COMERCIAL
EL DEMÀ NO MOR MAI

Espectáculo interesante con acción

007
60
Adult
60
2018

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
2
2
1
500 €
: PRUEBA SARC FISCAL
: Associació
555 555 555     555 555 555
ignacio.marin@dival.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=10

ARTS ESCÈNIQUES  SARSUELA (representació)

05-09-2019 12:57:52

19TR0081
PRUEBA SARC COMERCIAL
ESPECTACULO 2019

Prueba de subida a catálogo 2019

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
1
1
No
No
60
500 €
: PRUEBA SARC FISCAL
: Associació
555 555 555     555 555 555
ignacio.marin@dival.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=10

TRADICIONS  TOC DE CAMPANES

05-09-2019 12:57:49