El meu catàleg
0

19AE0303
SENDA
LES BRAGUES

Una nit Estrela descobrix unes bragues en la butxaca de l'americana de Bernabé, el seu marit. Esta troballa fa que la nit es convertisca en una espiral delirant de situacions en què els desitjos, les frustracions i els secrets del matrimoni veuen la llum.

ALFONSO ZURRO
ANA CAMPOS DEL ALCÁZAR
Castellà
Adult
90
2018

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
2
1
Tancat
7,00 m.
7,00 m.
4,00 m.
1.000 W.
20.000 W.
1.200 €
: SENDA, ASOCIACIÓN CULTURAL
: Associació
609 221 026    
distribucionlasbragas@gmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1902

ARTS ESCÈNIQUES  TEATRE D'ADULTS

08-11-2019 08:58:35