El meu catàleg
0

20TA0056
CARMEN JAVALOYES
ENQUADERNACIÓ ARTESANAL DE LLIBRES

En aquest taller s'ensenya a fabricar un llibre en un dels *siguentes formats diferents: enquadernació tradicional de quadernets (cosit i pegat de tapa blana), enquadernació de fulles soltes i restauració (fresat i pegat en tapa blana) o enquadernacions alternatives (el cosit japonés i cosits imaginatius).
Castellà
3
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
15
1

Eines: paper, cartolines, punxons, fil, agulles, cúter, cola, regla, llapis, goma, pinces.
Taules i cadires.
300 €
: JAVALOYES JIMÉNEZ, CARMEN
: Autònom
616 986 829    
carmenjava3@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1967

TALLERS DIDÀCTICS  ARTESANIA

15-05-2020 20:32:24