El meu catàleg
0

20MU0175
SEDAJAZZ
SEDAJAZZ BIG BAND - COMPENDIUM
SEDAJAZZ BIG BAND - COMPENDIUM

És una obra del prestigiós compositor i saxofonista de jazz Jesús Santandreu; un concert per a big band de Jazz en un sol moviment. Aquesta composició va ser escrita amb motiu del 25 aniversari de la creació de la Sedajazz Big Band i per als músics que la integren. A diferència de les composicions tradicionals per a big band, “Compendium” es desenvolupa de manera simfònica sense intervencions solistes. Posseïx aquesta peça una gran força climàtica tocant a colors tímbrics, riquesa armònica i rítmica, fruit de l'exploració de músiques d'altres planetes i dimensions.
Tots els públics
75

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
19
Indiferent
Si
8,00 m.
6,00 m.
7.623 €
: SEDAJAZZ, SL
: Societat
963 765 655    
info@sedajazz.es    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=1988

MÚSICA  JAZZ/BLUES

03-02-2021 10:33:06