El meu catàleg
0

20TA0143
ANA JIMÉNEZ
FOTOGRAFIA DIGITAL

La fotografia participativa és una pràctica en col·lectiu que utilitza l'accés a la tecnologia, en aquest cas la cambra. L'objectiu o tema final en el qual treballarà l'alumnat per al seu aprenentatge serà totalment triat pels participants, segons la necessitat que tinga el grup d'expressar-se sobre algun tema determinat. Aquest taller està pot realitzar-se en «Llengua de signes», mateix preu i condicions.
Castellà, Valencià
12
Batxillerat o cicle formatiu, Adults
10
1

Material didàctic per a alumnat, set fotografia.
Projector imatge i espai per a pràctiques.
700 €
: JIMÉNEZ ALMAZÁN, ANA MARÍA
: Autònom
625 806 748    
info@anajimenezphoto.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=2008

TALLERS DIDÀCTICS  BELLES ARTS

15-05-2020 20:28:42