El meu catàleg
0

20TA0149
CADIRADEBOGA
DE GHELLINCK, RODOLPHE
ARTESANIA AMB FIBRES VEGETALS

Creació d'elements decoratius i d'útils elaborats únicament amb fibres vegetals, amb la intencionalitat d'acostar-se al material utilitzat en l'ofici de «cadirer i esparter». Oficis que formen part de la nostra cultura i tradició, i que actualment estan quedant en l'oblit.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO
20
2

Espart, enea, cordes diferents, medul·la, fil, tisores.
Taula i cadires.
300 €
: DE GHELLINCK, RODOLPHE
: Autònom
722 521 177    
cadiradeboga@gmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=2071

TALLERS DIDÀCTICS  ARTESANIA

15-05-2020 20:28:26

20TA0148
CADIRADEBOGA
DE GHELLINCK, RODOLPHE
ARTESANIA QUE NO ES DEIXA OBLIDAR

Reconeixement de l'espart, coneixement del tractament per al seu ús i acostament a l'artesania amb espart, de manera que el participant del taller aconseguisca realitzar una labor pròpia.
Castellà, Valencià
3
Adults
15
1

Espart, fil de colomar, fil de pita
Taula i cadires.
400 €
: DE GHELLINCK, RODOLPHE
: Autònom
722 521 177    
cadiradeboga@gmail.com    

catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2020&len=va&grupoID=2071

TALLERS DIDÀCTICS  ARTESANIA

15-05-2020 20:28:27