El meu catàleg
0

21AE0371
COMPAÑIA IMPROVISADA
COCINANDODANZA
ESTOS DIES BLAUS...

Ballar l'obra d'Antonio Machado, recórrer la seua vida i les seues paraules a través del moviment. Un espectacle que busca acostar a aquest gran autor integrant el vídeo i la dansa. Una aproximació que busca connectar el hui amb l'ahir per a descobrir que... "Hui és sempre encara".

HENAR FUENTETAJA
HENAR FUENTETAJA
HENAR FUENTETAJA
DAVID ANTOLÍN, NUEVO MESTER DE JUGLARIA, RAFEL ARNAL, CONSERVATORIO MUNICIPAL DE SORIA
Castellà
Jove-Adult
75
2019

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
5
2
Tancat
8,00 m.
6,00 m.
3,00 m.
300 W.
500 W.
3.500 €
: COCINANDODANZA, SL
: Societat
617 517 709     659 478 607
distribucion@cocinandodanza.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=1268

ARTS ESCÈNIQUES  DANSA CONTEMPORÀNIA

07-05-2021 12:55:50