El meu catàleg
0

21MU0150
TARAB HISPÀNICA
AIÓN DÚO
SAFO_FONÍAS

Les paraules de Safo de Mitilene, o de Lesbos (650-580 a. C.), construeixen una dramatúrgia plena de sensualitat i èpica, d'intimitat i passió, i ens recorden que mirar-nos en aquell espill tan llunyà i la vegada tan familiar que és Grècia, no és més que una cerca incansable en els subsols de la nostra identitat complexa. Aquesta proposta, no obstant això, respon a una voluntat de diàleg intertemporal i interdisciplinari, en la qual les paraules de Safo i les músiques de hui.

CLAUDIA REYES SEGOVIA Y PAU FERNÁNDEZ BENLLOCH
CLAUDIA REYES SEGOVIA Y PAU FERNÁNDEZ BENLLOCH
Tots els públics
70
2021

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
2
1
1
Tancat
Si
10,00 m.
5,00 m.
3,00 m.
2.000 W.
1.000 W.
2.200 €
2.800 €
: TARAB HISPÀNICA, ASSOCIACIÓ
: Associació
648 932 404     659 552 862
secretaria.tarabhispanica@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=2355

MÚSICA  MÚSICA CLÀSSICA I DE CAMBRA

05-05-2021 16:57:33