El meu catàleg
0

21AE0597
EYAS DANCE PROJECT
HIIT

HIIT és una peça inspirada en l'estratègia d'entrenament cardiovascular que consisteix a alternar períodes curts d'exercici anaeròbic d'alta intensitat amb períodes de recuperació menys intensos, repetint aquesta seqüència un nombre definit de cicles. L'obra explora els límits de velocitat del cos en moviment i els seus rangs intermedis, captivant a l'espectador amb el seu ritme frenètic i canvi continu de fantasies, on cada intèrpret experimenta un intens viatge físic i emocional. HIIT és una experiència sensorial. És celeritat, fatiga, vulnerabilitat, potència i agobi.

CARLOS GONZÁLEZ & SETH BUCKLEY
CARLOS GONZÁLEZ & SETH BUCKLEY
CARLOS GONZÁLEZ & SETH BUCKLEY
DOSSIER: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1VOU7YHRL44NTMORUYUSTSC0VW3ALDYRV/VIEW?USP=SHARING
VARIOS ARTISTAS
Castellà
Tots els públics
55
2020

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
4
2
Tancat
10,00 m.
9,00 m.
5,00 m.
3.150 €
: PÉREZ GONZÁLEZ, CARLOS
: Autònom
653 839 556    
eyasdanceproject@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=2390

ARTS ESCÈNIQUES  DANSA CONTEMPORÀNIA

07-05-2021 12:50:59

21AE0598
EYAS DANCE PROJECT
SPECULAR PECULIAR

Una seqüència d'interseccions còsmiques, on el temps com el coneixem, es dissol en les múltiples dimensions del cos. Cada criatura explora els límits físics de la seua massa i el vincle vetlat que existeix en cada vulnerable trobada. Aprofundint en naturalesa humana i en font sobrenatural, Specular Peculiar és una cerimònia a una realitat invisible.

CARLOS GONZÁLEZ & SETH BUCKLEY
CARLOS GONZÁLEZ & SETH BUCKLEY
CARLOS GONZÁLEZ & SETH BUCKLEY
VARIOS ARTISTAS
Castellà
Infantil (de 3 a 6 anys)
20
2020

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
4
1
Indiferent
8,00 m.
8,00 m.
5,00 m.
1.980 €
: PÉREZ GONZÁLEZ, CARLOS
: Autònom
653 839 556    
eyasdanceproject@gmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=2390

ARTS ESCÈNIQUES  DANSA CONTEMPORÀNIA

07-05-2021 12:50:55