El meu catàleg
0

21TA0429
AITOR SÁEZ
EL COS RÍTMIC

Sessió grupal en la qual els participants descobreixen a través del joc la potencialitat del propi cos com a element sonor i instrument musical. Al llarg de la sessió es combinen diferents elements rítmics i melòdics procedents de músiques populars afrollatines i del nostre entorn més pròxim.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
20
1

Material reciclat no fungible.
Equip de so per connectar telèfon o tablet ja siga amb cable o bluetooth.
250 €
: SÁEZ DE JÁUREGUI GONZÁLEZ, AITOR
: Autònom
627 990 800    
info@aitorsaezdejauregui.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=2401

TALLERS DIDÀCTICS  MÚSICA

28-05-2021 09:54:43

21TA0430
AITOR SÁEZ
INTRODUCCIÓ A LA PERCUSSIÓ TRADICIONAL

Volem defendre la tradició musical del nostre territori i d’’altres de l’’estat per posar-la en el lloc on mereix, per tal de no oblidar-la. Coneixerem el paper que van tindre (i que encara tenen) instruments com la pandereta els panderos i una sèrie d'objectes que s'han convertit en instruments musicals com les culleres, la paella, el caldero...
Castellà, Valencià
1
ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults
10
1

Instruments de percussió tradicional ibèrica.
Equip de so per connectar telèfon o tauleta tàctil siga amb cable o bluetooth.
250 €
: SÁEZ DE JÁUREGUI GONZÁLEZ, AITOR
: Autònom
627 990 800    
info@aitorsaezdejauregui.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=2401

TALLERS DIDÀCTICS  MÚSICA

27-05-2021 16:47:28