El meu catàleg
0

21MU0204
CUNETA
A CAU D'ORELLA. UNA EXPERIÈNCIA SONORA PER A NADONS

A cau d'orella es una proposta d'art sonor per a la primera infància (0-6) i les seues famílies inspirada en la lluna i el paisatge sonor de la nit. Unes petxinetes, tests buits, paper arrugat...tot sona a poqueta llum per a fer-li cosquerelles a l'oída i experimentar amb la ciclicitat del temps, les formes i colors dels astres, els sorolls dels animals nocturns i, fins i tot, els records i les històries de la lluna que formen part del nostre imaginari.

CUNETA
Infantil
30
2021

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
3
Indiferent
No
5,00 m.
5,00 m.
3,00 m.
100 W.
120 W.
500 €
600 €
600 €
: MURCIA GARCÍA, ALBA ANA
: Autònom
617 911 924    
quneta@hotmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=2402

MÚSICA  NOVES TENDÈNCIES MUSICALS

28-05-2021 15:46:11

21TA0433
CUNETA
RUMTRUMCACHUM!

Ens acostarem de manera viva a l'art sonor i a la música experimental. Jugarem amb el so i els objectes que el produeixen. Farem soroll. Cantarem com a gallines i parlarem com a extraterrestres. Escoltarem el silenci. Coneixerem i tocarem instruments electrònics especials (i espacials!) com el Theremin, el vocoder o el pedal de loop. Improvisarem, crearem i coneixerem altres maneres d'acostar-nos a la música.
Castellà, Valencià
2
Primària, ESO, Batxillerat o cicle formatiu, Adults, Tots els públics
20
2

Instruments musicals, cablejat, instruments electrònics.
Espai ampli i buidat en interior i ben ventilat. Endolls i allargadora. Mesa i cadires. Equip de so (2 altaveus autoamplificats).
450 €
: MURCIA GARCÍA, ALBA ANA
: Autònom
617 911 924    
quneta@hotmail.com    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=2402

TALLERS DIDÀCTICS  MÚSICA

28-05-2021 10:52:25