El meu catàleg
0

21MU0134
CAPELLA DE MINISTRERS
CAPELLA DE MINISTRERS

Des de la seua creació l'any 1987, el grup Capella de Ministrers, sota la direcció de Carles Magraner, ha desenvolupat una important tasca investigadora i musicològica en favor del patrimoni musical espanyol, des de l'edat mitjana fins al segle XIX. El resultat, transformat en testimoniatge musical, conjuga a la perfecció tres factors clau: el rigor històric, la sensibilitat musical i, molt especialment, un incontenible desig de comunicar-nos i fer-nos partícips d'aquestes experiències.

CARLES MAGRANER
CARLES MAGRANER
Tots els públics
65
1987

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Obert
No
6.000 €
7.000 €
7.500 €
: LICANUS, SL
: Societat
961 780 015     616 015 301
capella@licanus.net    


catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2021&len=va&grupoID=438

MÚSICA  MÚSICA CLÀSSICA I DE CAMBRA

11-03-2021 12:20:37